Search This Website

10 April 2024

PRL Ahmedabad Recruitment 2024

PRL Ahmedabad Recruitment 2024 : ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળા, PRL એ સહાયક અને જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો અધિકૃત સૂચના વાંચો અને સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અરજી કરો.

 

PRL Ahmedabad Recruitment 2024


ભરતી સંસ્થા ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળા (PRL)

પોસ્ટ શીર્ષક પીઆરએલ ભરતી 2024

પોસ્ટનું નામ સહાયક અને જુનિયર અંગત મદદનીશ

ખાલી જગ્યાઓ 16

જોબ સ્થાન ભારત

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15-04-2024

લાગુ કરવાની રીત ઓનલાઈન
PRL ખાલી જગ્યા 2024

પીઆરએલમાં નોકરીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે તેની સારી તક છે. વધુ વિગતો માટે જેમ કે પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર, અરજી ફી નીચે મુજબ.શૈક્ષણિક લાયકાત

સહાયક : કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરાયેલા 10-પોઇન્ટ સ્કેલ પર લઘુત્તમ 60% માર્કસ સાથે સ્નાતક અથવા 6.32 ના CGPA, પૂર્વ-આવશ્યક શરત સાથે કે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિર્ધારિત અભ્યાસક્રમની નિયત સમયગાળાની અંદર ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ થયેલ હોવું જોઈએ. અને કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગમાં નિપુણતાજુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ: કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરાયેલા 10-પોઇન્ટ સ્કેલ પર લઘુત્તમ 60% માર્કસ અથવા 6.32 ના CGPA સાથે સ્નાતક, પૂર્વ-જરૂરી શરત સાથે કે સ્નાતક અભ્યાસક્રમની નિર્ધારિત અવધિમાં પૂર્ણ થયેલ હોવું જોઈએ. યુનિવર્સિટી અને કોઈપણ માન્ય બોર્ડ/યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરાયેલા 10-પોઇન્ટ સ્કેલ પર ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ અથવા 6.32 ના CGPA સાથે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગમાં ઇંગ્લિશ સ્ટેનોગ્રાફી / પ્રાવીણ્ય અથવા ડિપ્લોમા ઇન કોમર્શિયલ/સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસમાં લઘુત્તમ ઝડપ 60 wpm. , એક પૂર્વ-આવશ્યક શરત સાથે કે ડિપ્લોમા સ્ટેનો-ટાઈપિસ્ટ/સ્ટેનોગ્રાફર તરીકેનો એક વર્ષનો અનુભવ અને અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફીમાં ઓછામાં ઓછી 60 wpmની ઝડપ યુનિવર્સિટી દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ અભ્યાસક્રમની નિર્ધારિત અવધિમાં પૂર્ણ કરેલો હોવો જોઈએ /ઉપયોગમાં નિપુણતા. કમ્પ્યુટર્સ.ઉંમર મર્યાદા

31.03.2024 ના રોજ 18 – 28 વર્ષ (આ કેટેગરી માટે અનામત પોસ્ટ સામે SC/ST ઉમેદવારો માટે મહત્તમ 33 વર્ષ અને OBC ઉમેદવારો માટે 31 વર્ષ).જવાબ ભથ્થાં ચૂકવો

પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને પે મેટ્રિક્સના લેવલ-4 (રૂ. 25,500 – રૂ. 81,100/-) માં ‘સહાયક’ / ‘જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (JPA)’ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે અને તેમને લઘુત્તમ બેઝિક વેતન રૂ. 25,500/- pm વધુમાં, મોંઘવારી ભથ્થું, મકાન ભાડું ભથ્થું [HRA] અને ટ્રાન્સપોર્ટ ભથ્થું પોસ્ટિંગના સ્થળે અમલમાં નિયત દરે અનુક્રમે જેઓ ખાતાકીય આવાસ અને પરિવહન સુવિધાનો લાભ લેતા નથી તેમને ચૂકવવામાં આવશે. કર્મચારીઓને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે. પીઆરએલમાં રોજગાર પર, કેન્દ્ર સરકાર/પીઆરએલના નિયમો મુજબ અન્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે જેમ કે સ્વ અને આશ્રિતો માટે તબીબી સુવિધાઓ, કેન્ટીન, રજા પ્રવાસ કન્સેશન, જૂથ વીમો વગેરે.અરજી ફી

અરજી ફી રૂ. 100/- વસૂલવામાં આવશે. શરૂઆતમાં, તમામ અરજદારોએ ફી-મુક્તિ કેટેગરી (મહિલા/SC/ST/PwBD/ExS)ના ઉમેદવારો સહિત અરજી-ફી તરીકે ₹.500/- સમાનરૂપે ચૂકવવા પડશે. જો કે, ફી મુક્તિ શ્રેણી (મહિલા / SC / ST / PwBD / ExS) ના ઉમેદવારોને સંપૂર્ણ અરજી ફી પરત કરવામાં આવશે, જો તે/તેણી લેખિત પરીક્ષામાં હાજરી આપે છે અને UR/EWS/OBC ઉમેદવારોને રૂ. 400/-, જો તે/તેણી લેખિત પરીક્ષામાં હાજરી આપે છે. એપ્લીકેશન ફી તે તમામ ઉમેદવારોને પરત કરવામાં આવશે નહીં, જેઓ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવામાં નિષ્ફળ જશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી ભરતી વખતે રિફંડ મેળવવા માટે IFSC કોડ સાથે બેંક ખાતાની સાચી વિગતો આપવી જરૂરી છે. રિફંડ મેળવવા માટે મહિલાઓ સિવાયની તમામ ફી-મુક્તિવાળી શ્રેણીઓએ સંબંધિત પ્રમાણપત્ર (SC/ST/PwBD/ExS) અપલોડ કરવું જરૂરી છે.મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.PRL ભરતી 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી?

પાત્ર ઉમેદવાર અધિકૃત વેબ સાઈટ દ્વારા અરજી કરી શકે છે.


PRL ભરતી 2024 માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

 • આસિસ્ટન્ટ : લેખિત કસોટી + કૌશલ્ય કસોટી (કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા)
 • જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ : લેખિત કસોટી + કૌશલ્ય કસોટી (કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા અને સ્ટેનોગ્રાફી)PRL ભરતી 2024 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

 • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ: 09-03-2024
 • અરજીની છેલ્લી તારીખ: 15-04-2024 (વિસ્તૃત)


Important Links

સત્તાવાર સૂચના અહીં ક્લીક કરો

ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લીક કરો
Read More »

7 April 2024

Bank of India Recruitment 2024

Bank of India Recruitment 2024

There is good news for all the candidates that those candidates who want to prepare for the bank, then Bank of India has released new vacancy on 143 posts which are different for different categories and there are different posts in them. The application process will be online. Applications will start from March 27, 2024 and will continue till April 10, 2024. Candidates should note that just as different posts have been given for the categories, similarly the age limit for those posts is also different which is given below. You can see in the table or you can check the official notification or you can see it by developing it on the official website.

Bank of India Recruitment 2024
Candidates who want to be appointed as Credit Officers, Senior Manager, Law Officers, or any other post under the Bank of India. Each and every single individual needs to know that the window will be available till April 10, 2024 at https://bankofindia.co.in/. It is recommended to submit an application in the initial stage to avoid the last minute rush.


 • Bank Name: Bank of India
 • Post Name: Credit Officers, Senior Manager, Law Officers & Others
 • No. Of Vacancy: 143
 • Application Mode: Online
 • Job Location: All India
 • Last Date of Application: 10/04/2024
 • Official Websitebankofindia.co.in
Bank of India Vacancy 2024
There are a total of 143 vacancies available under the Bank of India (BOI) across various positions. Individuals interested in applying can find detailed information regarding the vacancies for each post in the provided list in notification.
 • Various Post: 143
 • BOI Recruitment Eligibility Criteria
 • Education Qualifications
 • It varies for each post, ranging from BE/BTech for IT roles to LLB/LLM for Law Officers and Master’s degrees for specialized positions.Age Limit
 • For the positions range from a minimum of 23 to 32 years and a maximum of 32 to 50 years, depending on the role.
 • How To Apply Bank of India Recruitment 2024?
 • Candidates who are eligible and want to apply for this phone will have to first visit its official website. – www.bankofindia.co.in
 • After searching the official website, you will have to come to the latest job option. – Bank of India Recruitment 2024
 • After doing all this process he will have to click on the Apply Online link.
 • After clicking on the Apply Online link, the candidate will have to register with his/her Gmail account and those candidates who have already registered will have to do so.
 • After login, the candidate has to select the post as per his/her eligibility and fill the form.
 • The candidate will have to upload the PDF of his/her documents like photo signature and any bachelor’s degree.
 • After doing all this process the candidate will have to make the payment.Application Fees
 • Gen/OBC/EWS Rs.850/-
 • All Other Category Rs.175/-BOI Recruitment Selection Process
 • Online Examination:
 • English Language – Maximum Marks -25 , 30 min
 • Professional Knowledge relevant to the post – Maximum Marks-100 ,60 min
 • General Awareness with special reference to Banking Industry – Maximum Marks -25 ,30 min
 • Interview:
The Bank may conduct the selection process only on the basis of Interview without holding online test. Accordingly, if online examination is not conducted, adequate number of candidates as decided by the Bank will be shortlisted for the interview based on their qualification, experience, and overall suitability for the post. The total marks allotted for Interview are 100. The minimum qualifying marks for the General/EWS category candidates will be 40% and for SC/ST/OBC/PWD is 35% of the total marks.

Important Dates
 • Online Application Start Date: 27/03/2024
 • Last Date of Application: 10/04/2024
Important Links
Read More »

5 April 2024

SSC JE 2024 Notification, Eligibility Criteria, Application Fee, Apply

SSC JE 2024 Notification, Eligibility Criteria, Application Fee, Apply


SSC JE Recruitment 2024: The Staff Selection Commission (SSC) has released the latest notification for the recruitment of 968 Junior Engineers (JE) Examination 2024. The SSC JE Notification has been released on 28 March 2024 and the last date to apply online is 18 April 2024. The eligible candidates can fill the SSC JE 2024 Online application form from the new website of SSC at ssc.gov.in.
Age Limit

The age limit for SSC JE Recruitment 2024 is 18-30 (32 years for JE in CPWD). The crucial date for the calculation of the age limit is 1.8.2024.
The age relaxation will be given as per the rules.

SSC JE Qualification

Junior Engineer (JE):Diploma in Engg.

Application Fees
 1. Gen/ OBC/ EWS Rs. 100/-
 2. SC/ ST/ PWD/ Female/ ESM Rs. 0/-

Mode of Payment
 • Online

SSC JE Selection Process

The selection process for SSC Junior Engineer Vacancy 2024 includes the following stages:

Stage-1: Written Exam (Paper-I and Paper-II)
Stage-2: Document Verification
Stage-3: Medical Examination

Important Dates
 • Apply start Date 28 March 2024
 • Apply Last Date 18 April 2024
 • Exam Date 4-6 June 2024

Important Links

SSC JE Recruitment Apply Online

Step-1: Check your qualification from the SSC JE 2024 Notification PDF given below
Step-2: Click on the “Apply Online” link given below or visit the website ssc.gov.in
Step-3: Fill out the online application form
Step-4: Upload the required documents
Step-5: Pay the required Application Fees
Step-6: Print the Application Form
Read More »

4 April 2024

RNSBL Recruitment 2024 for Apprentices PEON

RNSBL Recruitment 2024 for Apprentices PEON


An advertisement for Apprentice – Peon Positions has been released by Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. (RNSBL Recruitment 2024). It is recommended that qualified candidates review the official advertisement and submit an application for the Apprentice-Peon position. More information about the RNSBL Apprentice – Peon Positions Recruitment, including the age restriction, educational requirements, application fee, and application process, can be found below.
RNSBL Recruitment 2024 for Apprentices PEON

 • Post Name RNSBL Recruitment 2024
 • Category Recruitment
 • Total Post Various Posts
 • Portal www.jobsGujarat.in
 • Post Date 03/04/2024
 • Application Mode Online
 • Job Location All India
 • Last Date of Application 25/04/2024
 • Official Website https://rnsbindia.com

Education Qualification
 • Any Graduate
 • Freshers May Apply

Age Limit
 • Maximum 30 Years

Location
 • Rajkot

Remark : The Above Post will be filled term as per rules of Mukhyamantri Apprenticeship Scheme. Only male candidates and local candidates will be considered. i.e. Rajkot Only


Important Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience, Age Relaxation, Job Profile 

 Condition.

What is the Selection Process for the RNSBL Recruitment 2024?


Candidate may Select Based on rules.


How to Apply RNSBL Recruitment 2024?


Eligible & Interested Candidates Can Apply Online Through Official Website jobs.rnsbindia.com

What is the Last Date for Applying RNSBL Bharti 2024?


Last Date : 09-04-2024


Important Link

Notification View
Apply Online Now
Read More »

3 April 2024

Satyam Vidhyalaya Modasa Recruitment 2024

Satyam Vidhyalaya Modasa Recruitment 2024

Satyam Vidhyalaya Modasa Recruitment 2024. Satyam Vidhyalaya Modasa has invited applications for the recruitment of Teachers, Clerk and Other Posts 2024. Satyam Vidhyalaya Modasa has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post.
Post Name
 • Teachers
 • Clerk
 • Other


Eligibility Criteria

Educational Qualification: 
 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process
 • Candidates will be selected based on an interview.

Age Limit
 • Age relaxation is applicable as per rules.

Application Fee
 • There is no Application Fee.

Job Location
 • Satyam Vidhyalaya Modasa, Gujarat, India.

How to Apply ?

 • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Important Date

 • Last Date for online application is 10/04/2024

Important Link

Read More »

2 April 2024

NMMS Admit Card 2024 (Out): Exam Hall Ticket Download Link

(Online) NMMS Admit Card 2024 (Out): Exam Hall Ticket Download Link


National Means Cum Merit Scholarship Scheme is a scholarship exam that is conducted by the state authorities. NMMS 2024 admit card has been released on April 02, 2024. NMMS admit card 2024 is provided for download on state-wise portals and is a must-have document for all aspirants. The NMMS admit card 2024 has been released online state-wise.

NMMS Admit Card 2024 (Out): Exam Hall Ticket Download Link

 • Post Name NMMS Admit Card 2024
 • Category Call Latter
 • Benifits Scholerhip Yojana
 • Portal www.jobsgujarat.in
 • Post Date 02/04/2024
 • Call Latter Mode Online
 • Job Location Gujarat
 • Call Latter Download Start Date 02/04/2024 03:00 Pm
 • Official Website sebexam.org


The Government of India introduced the NMMS scholarship to encourage study and lower the dropout rate. The Scholastic Aptitude Test and Mental Ability Test results are used to evaluate students. Every state has a quota for its students, and NMMS is administered according to state boundaries.

How To Download NMMS Exam Call Latter 2024

Candidates must keep the following details handy before downloading the NMMS admit card 2023:

 • 1st Step: sebexam.org Login credentials including the application number/ username and password.
 • 2nd Step: It is suggested to use the most recent version of the internet browser.
 • 3rd Step: Clear the cache, or it might lead to difficulties during the download process.
 • 4th Step: Avoid logging in on a smartphone, use a desktop or a laptop to view the NMMS admit card.
 • 5th Step: Download your NMMS admit card for later use.

Important Link

CET (GUJARATI MEDIUM) SET-AClick Here
CET (ENGLISH MEDIUM) SET-AClick Here
SET A Answer KeyClick Here


NMMS Hall Ticket 2024: Details

The state board releases the NMMS admit card for different states. Candidates will come across the following information in the admit card of NMMS 2024 and must check all the details again.

1. Name of the candidate
2. Photograph of the candidate
3. Other details of the candidate (including Gender, Age and DOB)
4. Parent’s name
5. Scanned thumbprint of the candidate
6. Candidate’s address
7. School name
8. Examination schedule (time and date)
9. Examination centre details
10. Scheme code
11. State code
12. Centre code

The Gujarat Academic Council has released the admit cards for National Means cum Merit Scholarship Exam (NMMS) 2024 on its official website today. Candidates appearing in the examination can download their respective admit cards from sebexam.org

Important Link

Download Call Latter Click Here
Official Website Click HereWhere can I download the Hall Ticket?
Candidates can download the Gujarat NMMS Hall Ticket from the State Examination Board, sebexam.org.

What details are required to download hall ticket?
Candidates should have the user ID and password by they have registered their applications online to download the Gujarat State NMMS Exam Hall Ticket.
Read More »

1 April 2024

Shree Vallabh Ashram recruitment 2024

Shree Vallabh Ashram recruitment 2024


Shree Vallabh Ashram Managed Girls Hostel Valsad has announced the recruitment of Housewife and Nurse which within the recruitment is how to apply educational qualification pay scale age limit selection process all the complete details are given in this article.

Girls hostel run by Sri Vallabh Ashram is looking for house mother and nurse who have qualities like motherhood, kindness, compassion and can take care of children with love. Good salary will be given along with food and lodging facilities.

Qualification for Housewife: Graduate

Eligibility for Nurse: Experienced Sisters who have done nursing course


Age Limit: 18 to 45 years


Send your application via Whatsapp to 97148 99919 and via e-mail to igrs@vallabhashram.in
NOTE :-
All the advertisements and vacancies placed on our website are advertised through the official website and we deliver them to you, so whenever you go to apply, you are kindly requested to visit the official website.


Humble advice to job seeker

We would like to make a humble request to all the youth who are looking for a job, whenever you apply and visit the official website, keep reading the official advertisement completely. How to check if this website is really genuine if this website or recruitment is government if it is a private limited company


Even so, you have to check whether this is the official website of a private limited company or this is a fraud. To avoid the fraud that is going on nowadays, you need to be warned. If you get involved in any such fraudulent or become a victim of this fraud, then our website jobsGujarat.in .in does not incur any liability


Government recruitment information is first placed on our website www.jobsGujarat.in
Read More »

Ahmedabad Dudh Mandali Recruitment 2024

Ahmedabad Dudh Mandali Recruitment 2024


Ahmedabad Dudh Mandali Recruitment 2024: Ahmedabad Dist. Co-op. Milk Producers’ UnionLtd, popularly known as UTTAM DAIRY, having ISO-22000-2018 and 9001-2015 certification is progressive & fast growing Co-operative having turnover more than INR. 1,000 crores. We are looking for efficient and professional candidates who have confidence to meet challenges and continuous efforts for increasing the growth rate and productivity of organization. Required dates, post names, required educational and other qualifications, post wise pay scale, number of vacancies, how to apply etc. will be known in this article.

Ahmedabad Dudh Mandali Recruitment 2024

 • Organization Name Ahmedabad District Cooperative Milk Producers Association Ltd.
 • Post Name Various
 • Application Last Date 07 April 2024
 • Application Mode Offline
 • Official Website https://www.supremeagro.com/

Educational Qualification

 • Please Read the Official Advertisement for Educational qualifications Given Below.

Age Limit

 • Different age limits are fixed on all the posts

Required Documents

 • Aadhaar Card / Pan Card / Chutni Card
 • Passport size photograph
 • Living Certificate
 • Mark sheet
 • Experience Certificate (if any)
 • and other necessary evidences

Selection Process: 

 • Dood Mandali, the candidate will be selected through interview on the scheduled date.

How To Apply

Candidate can apply through offline mode. 

Address to Apply – Ahmedabad District Cooperative Milk Co-operative Sangh Ltd. “Uttam Dairy” Hai.: Opposite Ramdevpir Mandini, N.M., Next to Padalia Pharmacy College, Sarkhej – Bawla Highway Road, Mt. Navapura, Dist. Sanand, Dist. Ahmedabad-382210.

Important Dates

 • Form Start Date : 29 March 2024
 • Form Last Date : 07 April 2024

Important Links

Thanks for visiting this useful post, Stay connected with us for more Posts. Visit every day for the latest offers of various brands and other technology updates.
Read More »

29 March 2024

GACL NALCO Bharti 2024 for Assistant Manager Posts

GACL NALCO Bharti 2024 for Assistant Manager Posts

GACL NALCO Bharti 2024 for Assistant Manager Posts – GACL NALCO Alkalies and Chemicals Private Limited (GACL Recruitment 2024 ) Notification has been released for Assistant Manager (Finance) Posts. The online form link is active till 16, April 2024, Check the form link below.


GACL NALCO Bharti 2024

The GACL NALCO Alkalies and Chemical Private Limited released the GACL Recruitment 2024 Notification on the website. The GACL NALCO Recruitment 2024 began on March 2024 and will continue till 16, April 2024. Candidates wanting to join Assistant Manager (Finance) post can fill up their online form by visit the website at https://gaclportal.gacl.co.in/. The application form link has also been shared below.

GACL Recruitment 2024 Highlight

The GACL NALCO Exam 2024 is conducted to Bharti eligible candidates for the vacancy of Assistant Manager (Finance) Posts for which the announced Posts. Check the details of the GACL Recruitment in the table below.

 • Organization Name GACL NALCO Alkalies and Chemicals Pvt. Ltd.
 • Name of Posts Assistant Manager (Finance)
 • Vacancies As per requirement
 • Job Location Baroda / Gujarat
 • Apply Mode Online Form
 • Last Date to Apply 16, April 2024
 • Official Website https://gaclportal.gacl.co.in/

Name of Posts :Assistant Manager (Finance)
Total No. of Posts :As per requirement

Educational Qualification :

 • B.Com with CA/ CMA (Full time) from a recognized university / institute,
 • Please read official notification.

Selection Process :

 • Walk In Interview
 • Documents Verification

How to Apply ? :

The GACL Application form dates for the GACL Recruitment 2024 have been released. The GACL Recruitment activated the online link for the GACL Recruitment 2024 on their website https://gaclportal.gacl.co.in/. The online link for the GACL Vacancy 2024 is from March 2024 to 16, April 2024. Check the form link below.


Important Dates :

Apply Start : 27, March 2024
Last Date : 16, April 2024

GACL Recruitment 2024 FAQs

How to apply for GACL NALCO Recruitment 2024 ?

Apply Online

What is the last date to apply for GACL NALCO Recruitment 2024 ?

16, April 2024
Read More »

28 March 2024

Kamdhenu University Bharti 2024, Apply for Various Posts

Kamdhenu University Bharti 2024, Apply for Various Posts

Kamdhenu University Bharti 2024, Apply for Various Posts – Kamdhenu University Recruitment 2024 Notification has been released for Various Posts. The online form link is active till 25th April 2024, Check the more details below.Kamdhenu University Recruitment 2024

The Kamdhenu University released the Notification on the official website. The Kamdhenu University Bharti 2024 began on March 2024 and will continue till 25, April 2024. Candidates eligible and interested and wanting to job Kamdhenu University can fill up their form by visit the website at https://www.kamdhenuuni.edu.in/. The direct Kamdhenu University Form link has also been shared below.

Kamdhenu University Bharti 2024 Highlight

The Kamdhenu University Exam 2024 is conducted to Bharti eligible candidates for the post of Principal, Professor, Associate Director Of Research and Other Posts for which the official notification announce various posts. Check the details of the Kamdhenu University Bharti 2024 in the table below.

 • Organization Name Kamdhenu University
 • Name of Posts Various Posts
 • Total Vacancies As per requirement
 • Job Location Gujarat
 • Mode of Apply Online Form
 • Last Date to Apply 25, April 2024
 • Official Website https://www.kamdhenuuni.edu.in/

Kamdhenu University Vacancy 2024

The Kamdhenu University Recruitment 2024 has released a wide range of Principal, Professor, Junior Clerk, Associate Professor, and Other Posts. The Kamdhenu University Notification outlines the specific vacancy for each posts, information in the following tabular.

Kamdhenu University Advertisement Number 01/2024

Post Name - Vacacnies
 • Principal (Veterinary Faculty) 02 Posts
 • Principal (Dairy Faculty) 01 Posts
 • Principal (Fisheries Faculty) 01 Posts


Kamdhenu University Advertisement Number 02/2024

Post Name - Vacancies
 • Associate Director Of Research 02 Posts
 • Principal 02 Posts
 • Professor 25 Posts
 • Associate Professor 25 Posts
 • Assistant Professor 64 Posts
 • Director Of Exam / Associate Professor 01 Posts


Kamdhenu University Advertisement Number 03/2024

Post Name - Vacancies
 • કુલસચિવ 01
 • મદદનીશ કુલસચિવ 03
 • પશુચિકિત્સા અધિકારી વર્ગ 2 16
 • સીનીયર રીસર્ચ આસિસ્ટન્ટ (વેટરનરી) વર્ગ ૩ 08
 • સીનીયર રીસર્ચ આસિસ્ટન્ટ (ડેરી) વર્ગ ૩ 03
 • સીનીયર રીસર્ચ આસિસ્ટન્ટ (ફિશરીઝ) વર્ગ ૩ 01
 • લાયબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ 04
 • એક્સરે ટેકનીશ્ય 02
 • પશુધન નિરીક્ષક 03
 • જુનીયર ક્લાર્ક 11

Total No. of Posts : 187

Educational Qualification :
 • Please Read Official Notification.

Selection Process :
 • Written Exam
 • Walk In Interview
 • Documents Verification

How to Apply ?

 • The Online Form dates for the Kamdhenu University 2024 have been released. The Kamdhenu University Activated the form link for the Kamdhenu University Recruitment 2024 on their website https://www.kamdhenuuni.edu.in/. The online form dates for the Kamdhenu University Bharti 2024 is from March to April 2024. check the form link below.

Job Advertisement 

Advt. No. 01/2024 : Click Here
Advt. No. 02/2024 : Click Here
Advt. No. 03/2024 : Click Here

Official Website Click Here
Apply Online Click Here


Important Dates :
 • Apply Start : March 2024
 • Last Date : 25, April 2024

Kamdhenu University Recruitment 2024 – FAQs

How to apply for Kamdhenu University Recruitment 2024 ?

Apply Online

What is the last date to apply for Kamdhenu University Recruitment 2024 ?

25, April 2024
Read More »

SVP (Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Sciences and Research ) Hospital Ahmedabad Recruitment 2024

Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Sciences and Research (SVP Hospital), Behind VS Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad has announced the recruitment of various posts which complete recruitment details like how to apply online or apply offline. Procedure Educational Qualification Pay Scale Age Limit Selection Process Interview Date Time, Venue All things are given in this article.


SVP Hospital Recruitment 2024 Details

Manager, Shift Incharge (Male/Female), Supervisor (Male/Female), Patient at Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Sciences and Research (SVP Hospital), Behind VS Hospital, Alicebridge, Ahmedabad on contract basis Care Attendant (Male/Female) (Class-IV) and House Keeping Servant (Male/Female) (Class-IV) Vacancies are to be filled immediately aspirants may visit in person at below location for more information. Aspirants have to bring self attested xerox of their Aadhaar card while coming.

SVP Hospital Recruitment 2024 

Post Name

manager,

Shift Incharge (Male/Female),

Supervisor (Male/Female),

Patient Care Attendant (Male/Female) (Class-IV)

House Keeping Servant (Male/Female) (Class-IV)


Address : Ground Floor, Utility Building, S.V.P.Hospital Campus, V.S. Behind Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

SVP Hospital Recruitment 2024 Advertisement

NOTE :-
All the advertisements and vacancies placed on our website are advertised through the official website and we deliver them to you, so whenever you go to apply, you are kindly requested to visit the official website.


Humble advice to job seeker

We would like to make a humble request to all the youth who are looking for a job, whenever you apply and visit the official website, keep reading the official advertisement completely. How to check if this website is really genuine if this website or recruitment is government if it is a private limited company

Even so, you have to check whether this is the official website of a private limited company or this is a fraud. To avoid the fraud that is going on nowadays, you need to be warned. If you get involved in any such fraudulent or become a victim of this fraud, then our website jobsGujarat.in .in does not incur any liability
Read More »

27 March 2024

Bank Of India Recruitment 2024, Apply For 15 Specialist Security Officers Posts

Bank Of India Recruitment 2024, Apply For 15 Specialist Security Officers Posts


Bank Of India Recruitment 2024, Apply For 15 Specialist Security Officers Posts – Bank of India has published its official notification pdf for the BOI Recruitment 2024 on the website of Bank Of India. BOI will recruitment specialist security officers Posts. The online form has started on 20, March 2024 and interested candidates can apply form for the Bank Of India (BOI) Recruitment till 03, April 2024. All the important information are given below in this vacancy for the BOI Recruitment 2024.


Bank Of India Recruitment 2024

Bank Of India Recruitment 2024 has been published for 15 vacancies for the posts of Specialist Security Officers Posts. Interested and Eligible candidates can online form for the Specialist Security Officers Posts 2024. Eligible and Interested candidates can online form for the BOI Specialist Security Officers Recruitment 2024 from the official link given below.

BOI Recruitment 2024 Highlight

 • Organization Name Bank Of India (BOI)
 • Posts Name Specialist Security Officers
 • Total Vacancies 15
 • Job Location All India
 • Category Bank Jobs
 • Last Date to Apply 03, March 2024
 • Official Website

Name of Posts
 • Specialist Security Officers

Total No. of Posts 15

BOI Recruitment 2024 Educational Qualification

 • Graduate from a recognized University or Equivalent.
 • Please Read Official Notification

BOI Recruitment 2024 Age Limit

 • Minimum Age : 25 Years
 • Maximum Age : 40 Years
 • Age relaxation : as per govt rules.

BOI Recruitment 2024 Application Link

Bank of India Recruitment 2024 Official Notification PDF has been mentioned below for our candidates who are eligible and interested for Specialist Security Officers Posts. Candidates can download pdf the Bank Of India Recruitment for 15 posts and online apply for the Bank of India Recruitment 2024 on or before 03, April 2024.


BOI Recruitment 2024 Important Dates

Candidates can check the latest dates related to the Bank Of India Recruitment 2024 from the given below.

 • Starting Date : 20, March 2024
 • Last Date : 03, April 2024
Read More »

17 March 2024

NHM devbhumi dwarka recruitment 2024 @arogyasathi.gujarat.gov.in

NHM devbhumi dwarka recruitment 2024 @arogyasathi.gujarat.gov.in


District Health Society, Devbhumi Dwarka (Khambhalia) For the following 11 months on contract basis with fixed monthly remuneration, advertisement is to be made for filling the following posts and to create a waiting list for them. The manner of advertisement, educational qualification, salary scale, age limit, selection process etc. are given in this article.

NHM devbhumi dwarka recruitment 2024 Details

7. Social Worker-NTCP

District Headquarters

Total Vacancy - 07


2. Pharmacist

Total Vacancy : 03

(RBSK Vacancy : 1 NHM Vacancy : 2)


GUHP

3 L.H.V. /F.H.S.

Total Space : 02


4. Para Mechanical Worker (NLEP)

Total Space : 01


5. Program Associate (Nutrition)

(Making merit list based on the possibility of future vacancies)


6. District Finance Assistant

(Making merit list based on the possibility of future vacancies)


7. Counselor NP-NCD (Making merit list based on future vacancies)


Conditions:-


(1) Nominated candidates cannot be transferred to other districts.


(2) The recruitment process will be done on the basis of merit as per the guidelines of the Government.


(3) In case of identical merit, the candidate having higher age limit shall be given preference.


(4) Applications with incomplete details, candidates not attaching educational qualification, experience, above HSC Graduate Attemp Certificate or required certificates will be considered invalid.


(5) Only applications made through https://arogyasathi.gujarat.gov.in portal from 16/03/2024 to 22/03/2024 will be admissible, while applications received through other means and after the time limit Applications received will be invalid.


(6) Scanned copy of legible original document shall be compulsorily uploaded in the software.


(7) Pharmacist and L.H.V. / Candidates of FHS cadre who have done Gujarat Council registration renewal have to create and upload a PDF file along with the registration certificate along with the renewal access/slip.


(8) Candidates of District Finance Assistant Cadre will have to give computer practical exam as well as account software exam.


(9) All the eligible candidates among the applied candidates have to attend at their own expense for document verification at the place : Zilla Panchayat Office- Devbhumi Dwarka (Khambhalia) on the day and time fixed by the office. The candidature of the candidate absent on that day will be considered cancelled.


(10) In case of computer educational qualification, as per the recruitment rules, having passed the examination with computer subject in class 10th and 12th will not be accepted, candidates must have completed diploma/certificate course.


(11) The final decision on the appointment shall be subject to the prevailing conditions of the District Health Society and the National Health Mission.


How to Apply NHM devbhumi dwarka recruitment 2024

1. First visit www.arogyasathi.gujarat.gov.in website

2. After opening the above website click on "PRAVESH" given on the left side

3. After clicking on "PRAVESH" click on "Current Opening".

4. Then all the vacancies will appear in front of you click on the apply written against the vacancy in which you want to apply

NHM devbhumi dwarka recruitment important Link

Advertisement :- CLICK HERE

Online Apply :- CLICK HERE

Official website :- CLICK HERE
Read More »

15 March 2024

AMC Recruitment 2024 junior clerk post

AMC Recruitment 2024 junior clerk post


Assistant Junior Clerk Vacancy has been announced by Ahmedabad Municipal Corporation, the method to apply online for the vacancy, educational qualification, pay scale, age limit, selection process, application fee, all the details are given in this article.

Only online applications are invited from eligible candidates to fill up the following vacancies for various accounts of Ahmedabad Municipal Corporation on or before 23.59 hours on 15/04/2024.
AMC Recruitment 2024 junior clerk post Details


Post Name

Assistant Junior Clerk


Total Number Of Vacancies

612.


Note: There are currently 36 vacancies of PwD reservation to be accommodated in that category.


Education Qualification


1. Second Class Graduate Pass in any recognized discipline


2. CCC from a government recognized institution. Pass


Salary Per Month


At present the fixed salary is Rs. 26000/- for three years thereafter taking into account performance appraisal, Level - 2, Pay Matrix Rs. Basic + other allowances admissible as per rules in the grade of 19900/63200.


Age limit


Not more than 33 years. Except that Ahmedabad Mun. Working in a corporation


AMC Recruitment 2024 Sahayak Junior clerk post important Link

Online Apply :-CLICK HERE

Official website :-CLICK HERE
Read More »

NHM Sabarkantha recruitment 2024 @arogyasathi.gujarat.gov.in

NHM Sabarkantha recruitment 2024 @arogyasathi.gujarat.gov.in


N.H.M. Advertisement for Various Tantric/Non-Tantric Cadre Vacancies at District Health Society, Sabarkantha under

N.H.M. Under District Health Society, Sabarkantha, various vacancies of Tantric/Non-Tantric categories mentioned below are hereby advertised to be filled on contractual basis for 11 (eleven) months with monthly fixed remuneration and preparation of waiting list. Interested candidates having required educational qualification, experience for Sadarhun posts may apply Arogyasathi Admission Module (HRMS) link at https://arogyasathi.gujarat.gov.in on 13/03/2024 (from 12:00 hrs) on 21/03/ 2024 (11:59 PM) to apply online.


NHM Sabarkantha Recruitment 2024

 • Institution Name NHM Rajkot
 • Name of the post Various Posts
 • job location Sabarkantha Gujarat India
 • category current government job
 • Education Qualification read advt
 • Application mode online mode
 • Total number of vacancy 7
 • Age Limit read advertisement
 • Selection process as a marrit
 • Application fees as a govt rule
 • salary different
 • Application Start Date 13/03/2024
 • Application Last Date 23/03/2024
 • Official website arogyasathi.gujarat.gov.in


NHM Sabarkantha recruitment 2024 Post Name

1. Medical Officer (NPCDCS Programme)

2.Staff Nurse (NPCDCS Programme)

3. Audiologist (NPPCD Programme)

4.Audiometric Assistant (NPPCD Programme)

5.Medical Officer (NPPC Programme)

6.Staff Nurse (NPPC Programme)Important Instructions on Applying Online:-

Only the candidate's application received online at https://arogyasathi.gujarat.gov.in will be considered valid. Applications received through RPAD, Speed Post, Courier or Ordinary Post will not be accepted.

Candidates should fill all the details accurately in the online application along with uploading all the necessary documents. Legible and clearly visible original documents of all required academic qualification certificates (all year/semester pass-fail), trial certificate, school leaving certificate etc. photocopies of all required documents shall be compulsorily uploaded in the software. If unclear, illegible documents are uploaded, the application will be considered rejected.

Applications with incomplete details will be invalid and candidates cannot apply more than once.

Correspondence for all the above posts will be done from this office through e-mail only. So that all the candidates have their e-mail id. In particular, only those that are currently working should be indicated.

All final decisions regarding appointment such as increase or decrease of posts, cancellation of recruitment process or the like shall rest with the Mission Director and Chief District Health Officer Mr. Sabarkantha.

Before applying online for the said posts, every candidate has to study the educational qualification for the post, experience etc. as mentioned in ArogNameathi portal and apply online.

How to Apply NHM Sabarkantha recruitment 2024

1. First visit www.arogyasathi.gujarat.gov.in website

2. After opening the above website click on "PRAVESH" given on the left side

3. After clicking on "PRAVESH" click on "Current Opening".

4. Then all the vacancies will appear in front of you click on the apply written against the vacancy in which you want to apply

NHM Sabarkantha recruitment important Link

Advertisement :- CLICK HERE

Online Apply :- CLICK HERE

Official website :- CLICK HERE
Read More »