Most Popular

Search This Website

3 June 2017

TET1 NI BHARTI NA KARATA UMEDVARO 06 JUNE NA ROJ UPVAAS PAR- NEWS REPORT BY SANDESH

TET1 NI BHARTI NA KARATA UMEDVARO 06 JUNE NA ROJ UPVAAS PAR- NEWS REPORT BY SANDESH

Gujarat ni Prathamik Shalaoma Ghana Lamba Samaythi Dhoran 1 thi 5 na Shikshako ni Bharti Na Karata Berojgar Shikshako Gandhinagar Ma ta. 06 June na roj Amaranant Upavas karse.
August 2015 ma dho. 1 thi 5 na Shikshako banva mate Tet1 ni Parixa Levay Hati jema 95860 mathi 15441 Umedvaro Paas Thaya Hata. Teo e Anek vakhat Sarkar ma Bharti Mate ni Rajuaato Kari chhe em Chhata 2010 thi atyar Sudhi ma Matr 3977 Shikshako ni j Bharti Karvama aavi chhe.
Read Full News Report
Share This
Previous Post
Next Post

HAPPY TO HELP

0 comments: