Search This Website

Gujarat Rajya Prathmik Shikshak Sangh Karyalay Yadi

Gujarat Rajya Prathmik Shikshak Sangh Karyalay Yadi

Gujarat Rajya Prathmik Shikshak Sangh dvara apayel Jalad Karykramo
  • Juni Pension Yojna chalu karva babat
  • 6th Pagar Panchni visangatatao dur karva babat
  • Satma pagar panchno amal karva babat
  • Pera Teacher (Vidhyasahayak )ne saman kam Saman vetan Puro pagar apva babat
  • 5 August na roj Jilla kasha e Dharna no karykram karva babat
Download Page 1.  Page 2